Collectie Gelderland

Geen titel

Toen het nog Nieuwe Weg heette. Huisnummer 3 en 5 aangekruist, toen A 349 en 350. Kaart door Gerrit verzonden aan Mej. M. Mulder.