Collectie Gelderland

Geen titel

Zitbank omgeven door jeneverbesstruiken langs de Imboschweg op de grens van de Gemeente Brummen en Gemeente Rozendaal.