Collectie Gelderland

Geen titel

wijkzuster Lubbers, rechts., in het Groene Kruisgebouw.