Collectie Gelderland

Geen titel

Bronbemaling i.v.m. nieuwbouw langs Beeekstraat.-