Collectie Gelderland

Geen titel

Oorlogsschade bij het kruispunt Nieuwstad/Isendoornstraat met schade aan de vermoedelijke stallen van de Isendoornkazerne.