Collectie Gelderland

Geen titel

Het oude interieur van de Nederlands Hervormde Kerk, de Martinuskerk. De preekstoel zit hier aan de zuidzijde. een aantal pilaren is hier niet aanwezig, hier rondbogen. na 1957 is alles veranderd. De middelste pilaar die hier op staat is toen vierkant geworden, naast het koor.