Collectie Gelderland

Geen titel

Bordestrap tweede verdieping met doorgetrokken deurposten.