Collectie Gelderland

Geen titel

De wijkzusters voor het Groene Kruisgebouw met de Fiat 600. Deze auto kon worden aangeschaft met geld van het Auto-actie-comité op initiatief van dokter Waller.