Collectie Gelderland

Geen titel

Bezoek van het gemeentebestuur van Zutphen aan de gemeente Hilden. Met o.a. wethouder Kiezebrink, raadslid Algra, wethouder Verschure en burgemeester Roeters van. Lennep.