Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht winkelentree met dubbele deuren, bovenlicht met glas-in-lood en gepleisterde aanzet- en sluitstenen.