Collectie Gelderland

Geen titel

Toespraak van burgemeester Blankstein tijdens de opening van Kleuterschool Ut Iemenschoer.