Collectie Gelderland

Geen titel

Vanaf het dak van Spitaalstraat 14 kijken we in noordelijke richting naar de Martinetsingel en Pelikaanstraat. Het verkeer is gestremd om de trottoirs te verbreden.