Collectie Gelderland

Geen titel

Groepsfoto van het college van diakenen en een deel van de bewoonsters van het Oude Vrouwenhuis ter gelegenheid van de oprichting door de diaconie van de Hervormde Gemeente Zutphen 500 jaar geleden. Tevens de viering van de verplaatsing van de Halterstraat naar de Groenesteeg.