Collectie Gelderland

Geen titel

Gemobiliseerde militairen van het IIe Bataljon van het 35e Regiment Infanterie (IJssellinie) op dagmars terug van Oeken naar huis Rhienderstein waar ze ingekwartierd waren.