Collectie Gelderland

Geen titel

De weg heeft al een verharding gekregen. Gezien in noordelijke richting met links de woning Het Hungeling 12 en 10.