Collectie Gelderland

Geen titel

Het tienjarig bestaan van de stichting Bejaardencentrum Den Bouw.