Collectie Gelderland

Geen titel

Opening van Kleuterschool Ut Iemenschoer. De burgemeester toont de nieuwe klok.