Collectie Gelderland

Geen titel

Gebouw van het Leger des Heils met belendende percelen.