Collectie Gelderland

Geen titel

Gezien vanaf hoek Groenmarkt met ondermeer H.B.S. en Schimmelpenninckhuis.