Collectie Gelderland

Geen titel

de voormalige werkruimte van de stadsarchivaris in pand nr. 15 is het domein van de 2e archivaris Jaap Riemens geworden.