Collectie Gelderland

Geen titel

Detail nis met spitsboog grenzend aan het Hagepoortplein.