Collectie Gelderland

Geen titel

Koningin-Moeder Emma krijgt bloemen bij haar aankomst op de Landdag van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm van het Landstormkorps "de IJssel en Vollenhove".Achter staat waarschijnlijk haar hofdame, [jvr. M.C.] baronesse van Tuyll [van Serooskerken]. Links van de geopende deur van de auto staat burgemeester Graaf van Limburg Stirum. De cavalerieofficier op de rug gezien is kolonel J.M. Baron van Boecop. De landdag werd gehouden op het terrein achter Klein Engelenburg (tussen Spoorstraat, Stationsweg, Burgemeester de Wijslaan en Engelenburgerlaan).