Collectie Gelderland

Geen titel

Opening van kleuterschool Ut Iemenschoer. Ciska van Lieshout geeft bloemen aan de burgemeester.