Collectie Gelderland

Geen titel

Linker geveldeel tijdens restauratie.