Collectie Gelderland

Geen titel

Huize Veldzicht. Hoofdgebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst.