Collectie Gelderland

Geen titel

Aanvulling Monumentenlijst 1982 (vóór start inventarisatie gemeentelijke monumentenlijst). Dit 18e eeuwse pand was in de 16e eeuw onder meer eigendom van de stadssecretaris Jacob Snijder van Essen. In 1644 wordt het huis gekocht door de familie Van Kepel tot de Woolbeek, die het tot in de 19e eeuw bezat. Zij gebruikte het huis als winterverblijf.