Collectie Gelderland

Geen titel

De overkluizing van de Berkel bij de Overwelving.