Collectie Gelderland

Geen titel

Top linker zijgevel. (14e eeuw)