Collectie Gelderland

Geen titel

De Meeuwenberg op de hoek van de Rijksweg met destijds de Schoolstraat.Links de koetsierswoning met een stal.In 1934 verscheen er een artikel in het blad 'Gelderland in Woord en Beeld' over de gevaarlijke scherpe bocht in de Rijksweg bij de Meeuwenberg. De weg werd verlegd en de bocht werd ruimer aangelegd. Tussen de oude - en de nieuwe weg werd een plantsoentje gerealiseerd.