Collectie Gelderland

Geen titel

Officiële opening van de Bijzondere Lagere School door de oud-inspecteur van het Lager Onderwijs, de heer Wansink, en de inspectrice van het Kleuteronderwijs.