Collectie Gelderland

Geen titel

Groepsfoto van de afdelingshoofden (deels waarnemend) van het Groot Graffel t.g.v. een reorganisatie. V.l.n.r. staand: Jetty Hof, Nico de Gunst, Gerda Visser, Fred Bongers, Mikkie Bouwman, John Sas, Dikkie Otto, Marcel Pot, Dien Valckenier, Wil Davids, Marije Poesiat, Gerrit Kramer, Minke van Doorn. Zittend: Wim Wichers, Will Smeenk, Ad Korevaar, Joep Roumen, Emke de Jong, Mark Muis, Karel Sweepe en Peter Menke.