Collectie Gelderland

Geen titel

Hotel-Pension Huize De Rees. Van 1912 - 1919 was het een hotel - pension. Eigenaar was toen de Hollandsche Crediet- en Obligatiebank en konden veelal mensen die op één of andere manier aan deze instelling verbonden waren er hun vakanties doorbrengen. Ook kwam het wel voor dat families die uit Indië terugkeerden er tijdelijk hun verblijfplaats hadden om vanuit hier de Veluwezoom bezochten op zoek naar een passende woonplek.