Collectie Gelderland

Geen titel

Pand van het waterschap Rijn en IJssel.