Collectie Gelderland

Geen titel

Deel van de Zaadmarkt met café Centraal. Op de voorgrond is een stadspomp te zien.