Collectie Gelderland

Geen titel

Album met foto's van Zutphen door de jaren heen samengesteld door Corneline Agnes van de Sande-Jongens. Veel foto's van oorlogsschade maar ook foto's betreffende de dienst Gemeentewerken omdat haar vader, Pieter Jacob Jongens, daar directeur was in de jaren 50 (en brandweercommandant). Op te vragen op de studiezaal.