Collectie Gelderland

Geen titel

Deze door de papierfabriek De Hoop (SCA) aangekochte woningen staan op het punt om te worden gesloopt. Door de bouw van een nieuwe hal (warmtekrachtcentrale) bij de fabriek zouden de woningen teveel hinder ondervinden.