Collectie Gelderland

Geen titel

Detail voorgevel met hanenkam met gepleisterde aanzet- en sluitstenen, rondboogfriezen en overhoekse muizentanden.