Collectie Gelderland

Geen titel

Kapel van het R.K. St. Walburgisziekenhuis.