Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht achtergevels aan de David Evekinkstraat met (gekoppelde) schuifvensters met natuurstenen lateien, segmentbogen. Verder natuurstenen blokken en siermetselwerk van rode verblendsteen. In het midden en bij eindgevels trapgevels.