Collectie Gelderland

Geen titel

Logement / koffijhuis Wijnberg op de hoek met de Kruisstraat.