Collectie Gelderland

Geen titel

Een historieprent, voorstellende de aanval door Prins Maurits op Nijmegen.