Collectie Gelderland

Geen titel

Receptie in concertgebouw De Vereeniging t.g.v. de 40e Vierdaagse. Vlnr: nn, nn, voorzitter J.N. Breunese, nn, nn, dr. D.A. Avenarius en majoor-intendant B.D.F. Breunese.