Collectie Gelderland

Geen titel

Panden aan de oneven zijde van de De Ruyterstraat , op de hoek met de Jan van Galenstraat (rechts) , gezien vanaf de kruising met de Leemptstraat ; op de achtergrond het Klooster J.M.J. en de Maertens Tricotage- en Confectiefabriek ; links nog een stukje van Drukkerij N.V. G.J. Thieme