Collectie Gelderland

Geen titel

Op een doek getekend door Salomon van Ruysdaal, voorstellende de Valkhofburcht, gezien vanaf de rivier de Waal.