Collectie Gelderland

Geen titel

Een maquette van de Valkhofburcht, geprojecteerd op de huidige situatie; de maquette berust bij de Commanderie van Sint Jan