Collectie Gelderland

Geen titel

Het ingestorte pand van Vuyk's Limonade- Wijn- en Bierhandel. Eerste zin uit de krant van 19 oktober 1925: "Hedenmorgen heeft in de Hertogstraat een ongeval plaatsgehad, dat ernstige gevolgen had kunnen hebben, maar gelukkig tot materieele schade is beperkt gebleven''. Tijdens het afbreken van een kantoorpand met daaraan grenzend pakhuis van de firma W. C. Vuyk aan de Hertogstraat stortten beide panden voor een deel in. De oorzaak was waarschijnlijk overbelasting van een binnenmuur die hierdoor bezweek. De arbeiders kwamen met de schrik vrij.