Collectie Gelderland

Geen titel

Oproep ' Revolutie beteekent hongersnood'; tijdens de revolutiepoging van Troelstra op 15 november 1918.