Collectie Gelderland

Geen titel

De Maas en Waalsche Kweekerij, met links het woonhuis en rechts de kassen.