Collectie Gelderland

Geen titel

Afbraak van het Sint Dominicusklooster en andere aanpalende bebouwing ten behoeve van uitbreiding van het stadhuis. Links nog net zichtbaar de Dominicuskerk in de Broerstraat