Collectie Gelderland

Geen titel

Panden aan de oneven zijde van de De Ruyterstraat , gezien in de richting van de Dr. Jan Berendsstraat ; links de hoek met de Schoolstraat